Preview Mode Links will not work in preview mode

Kamp Cast


Jun 27, 2018

En bjørn - Dag 1

Velkommen til Dag Ni en roman af Mads Kamp.
I dette afsnit: At se en bjørn og de moralske og anarkistiske overvejelser i dette.

Musik af Jesse Spillane