Preview Mode Links will not work in preview mode

Kamp Cast

Sep 11, 2019

Ebbes samvittighed begynder at indhente ham, men han skal bare lige have ét skud mere. Bare et sidste fix!

Musik: "Ocean Burn" af Sarin


Sep 4, 2019

Planen udfoldes og er nær ved at gå helt galt. Så planen skal lige tilpasses, og det samme skal Kristina, så hun er med hele vejen.

Musik: "Ocean Burn" af Sarin