Preview Mode Links will not work in preview mode

Kamp Cast


Sep 4, 2019

Planen udfoldes og er nær ved at gå helt galt. Så planen skal lige tilpasses, og det samme skal Kristina, så hun er med hele vejen.

Musik: "Ocean Burn" af Sarin