Preview Mode Links will not work in preview mode

Kamp Cast


Aug 14, 2019

En flugtplan aktiveres, men det er svært med Ebbes "tilstand". Og inden afgang skal hans også lige møde sine nye svigerforældre.

Musik: "Ocean Burn" af Sarin