Preview Mode Links will not work in preview mode

Kamp Cast


Jul 10, 2019

Jazz og tæsk. Det går ikke godt for Ebbe, men noget godt er i vente: Hans første rockkoncert.

Musik: "Ocean Burn" af Sarin